سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

فدک

دنیا

دنیا میدان بزرگ آزمایش است که هدف آن جز عشق چیزی نیست.در این دنیا همه چیز در اختیار بشرگذاشته شده،وسایل و ابزارکار فراوان است،عالی ترین نمونه های صنعت،زیباترین مظاهر خلقت،از سنگریزه ها تا ستارگان،از سنگدلان جنایتکار تا دلهای شکسته یتیمان ،از نمونه های ظلم وجنایت تا فرشتگان حق و عدالت،همه چیزو همه چیز در این دنیای رنگارنگ خلق شده است.

انسان را به این بازیچه های خلقت مشغول کرده اند.هر کسی به شان خود به چیزی می پردازد،ولی کسانی یافت می شوند که سوزی در دل و شوری در سر دارند که به این بازیچه راضی نمی شوند.این نمونه های زیبای خلقت را دوست دارند و می پرستند.

شهید چمران

 


نوشته شده در سه شنبه 88/6/10ساعت 11:47 عصر توسط نرمین صادقی نظرات () |

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آرشیو موضوعی
سایر امکانات
لوگوی دوستان